Copyrighted 2010-2014  VMR Paints LLC.   -    All Rights Resevered
Order No. SR-725
Type: Primer Activator

Available Sizes:
1/8 Pint  -  2 oz.
1/4 Pint  -  4 oz.
1/2 Pint  -  8 oz.
Full Pint  -  16 oz.

Mix Ratio:
4 parts Primer
1 part  Activator

Usage:
Urethane Primer (US-422)

Please Select

Primer Activator
      H a r l e y - D a v i d s o n              I n d i a n             H o n d a            K a w a s a k i           Y a m a h a            N o r t o n            T r i u m p h            S u z u k i